Általános szerződési feltételek

HATÁLYOS: 2020. július 16.

1. Felek

Jelen weboldal és online Webshop fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webshop forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: Kigyós Janka e.v. (Webshop: www.tea4health.hu)
Központi cím: 4200 Hajdószoboszló, Bányász u. 24.
Levelezési cím: 4200 Hajdószoboszló, Bányász u. 24.
Adószám:
Okmányirodai nyilvántartási szám:

Adatkezelési nyilvántartási szám:
(a továbbiakban: Webshop vagy Üzemeltető vagy Eladó)

 1. A Webshop a www.tea4health.hu URL alatt érhető el.
 2. A Webshop megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webshop használója között. Ön, mint a Webshop használója elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.
 3. A Webshop üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webshopban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendelésről a vásárló automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely csupán a megrendelés rögzítésére és technikai megérkezésének visszaigazolására szolgál.

2.3. A vásárlónak lehetősége van választani a Webshop-ban szereplő valamennyi termék közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti azt nagyobb méretben. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket kiválasztva, a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Kosár” ikonjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett árut, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét. Az esetleges akciók, kedvezmények levonása a kosár megtekintésekor minden esetben feltüntetésre kerül.

2.4. Különösen fontos az e-mail cím pontos feltüntetése, mert a Webshop a megrendeléssel kapcsolatban minden esetben e-mailben egyeztet.

2.6. A Webshop -ban a vásárló a terméket a „kosárba rakom” funkcióra klikkelve tudja a virtuális kosárba betenni. A megrendelés adatainak ellenőrzését követően lehetséges a rendelést elküldeni. A Webshop –ban lehetőség van regisztrált vásárlóként megrendelést leadni, a regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét.

2.7. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árak, a számlát adómentesen állítjuk ki. A Webshop —ban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webshop —ban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól némileg eltérhetnek.

2.8. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére – esetleges rendszerhiba vagy egyéb árazási hiba miatt megjelenő – hibás termékár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott piaci vagy becsült nagyságrendű árától jelentősen eltérő ár, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, az Eladó elállhat a rendelés teljesítésétől vagy felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.

3. Szállítás

Az egyedi megrendeléseket a Webshop általában 7 munkanapon belül tudja teljesíteni. A megrendelt termék fotóját a Webshop e-mailben küldi meg a vevőrészére. A már a Webshop-ban szereplő kész termékekre vonatkozó megrendeléseket 2-4 munkanapon belül tudja teljesíteni.

A termék vételárának kifizetése banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges. (Barion, PayPal)

4. A vásárlástól való elállás joga

Az elállási jog érvényesítésére a készletről vásárolt termék esetén van lehetőség 14 munkanapon belül, amit attól a naptól kell számítani, amikor a terméket átvette. Az elállás, vagyis a termékvisszaküldés okát nem szükséges közölnie, de a visszajelzése sokat segíthet a jövőbeni problémák elkerülésében. A visszaküldött áru értékét 30 napon belül átutalom vagy kérésre a következő megrendelésénél beszámítom, abban az esetben, ha a kibontott termék maximum egy negyede hiányzik, annál nem több. A termékek visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A 17/1999. (II./5.) Kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről szóló paragrafusa tételesen felsorol minden olyan esetet, amikor a vevő nem élhet az elállási jogával.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (1 1 .5.) Korm. rendeletszövegétittolvashatja: kattintsonidehttp://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39955.61424

5. A felelősség korlátozása

A Webshop áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét éselfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

A Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételieszközben a kommunikációsvonalakon.
 • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webshop áruházhoz való csatlakozás, a Webshop megtekintése miatt következett be.
 • Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webshop -ban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 • A Webshop részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webshop automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

6. Szerzőijog

6.1. A Webshop oldalon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webshopból letöltött tartalmat a Webshop -ban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webshop használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webshop a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webshop üzemeltetőjének.

6.2. A Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.

6.4. A Webshopra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webshop jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

6.5. A Webshop egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadásfelhasználóitiltása a Webshop szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

7. Vásárlói értékelések

A Webshop –ban megvásárolt termékeket a vásárlók a honlapon értékelhetik. A vásárlói értékelések sem közvetlenül, sem közvetve nem használhatóak kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve például a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direktmarketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát.

A vásárlói értékeléseket az Üzemeltető jogosult moderálni, annak bizonyos részeit, vagy egészét
törölni. Amennyiben a felhasználók az értékelésük moderált formájával nem értenek egyet, úgy kérhetik a moderált vélemények törlését.

A felhasználók bármikor kérhetik utólag az általuk feltöltött — akár változtatás nélkül közzétett — véleményeik törlését.

A vásárlói értékelések szerzői joga a felhasználót illeti meg azzal, hogy a felhasználó hozzájárul, hogy az Üzemeltető a hozzászólásokból korlátozás nélkül idézzen, azokat sokszorosítsa, vagy saját és marketingcéljaira felhasználja, azokat részben vagy egészben közzétegye, akár a felhasználónak a weblapon látható felhasználói nevének feltüntetésével.

8. Adatkezelés – adatvédelem

A Webshop célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A Webshop-ban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólszóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmitörvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel adatai kezelésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezze ezt az info@tea4health.hu email címen.