Adatvédelmi tájékoztató

A WWW.TEA4HEALTH.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Szabályzat célja

1.1 Jelen Szabályzat rögzíti a GREENSPI által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a GREENSPI adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a GREENSPI magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Az Ön által megadott adatokat  a GREENSPI kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

1.3 Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: „Egyezmény”)

1.4 Jelen Szabályzat célja, hogy a www.seradsgn.com üzemeltetője tájékoztassa a honlap felhasználóit, regisztrálóit a személyes adatok kezelésének körébe tartozó gyakorlatáról, az adatok felhasználásról, az adatok védelme érdekében megtett technikai intézkedésekről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1.5 A www.tea4health.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

1.6 Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

1.7 A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.8 A GREENSPI adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-128859/2017

2. Fogalomak meghatározása

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

 • GREENSPI ev KATA, 2400 Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 24, 67642643-1-43, Kigyós Janka

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 • GREENSPI ev KATA, 2400 Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 24, 67642643-1-43, Kigyós Janka

2.5 Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.tea4health.hu internetes oldal és szolgáltatásai.

2.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.8 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner:

 • NetMasters Europe Kft.

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
Tárhelyszolgáltató honlapja: netmasters.hu
Adószám: 23173080-2-03
Tárhelyszolgáltató email címe: szia@netmasters.hu

3. Kezelt személyes és további adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, nem, lakóhely (utca és házszám), irányítószám, születési idő, telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, megrendelést) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

3.5 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).  

3.6 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre a www.tea4health.hu weboldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2 Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.3 Az Adatkezelés célja a www.tea4health.hu weboldalon alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető:

 1. szolgáltatások nyújtásának biztosítása
 2. felhasználó azonositása
 3. személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése
 4. statisztikakészítés
 5. az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 6. felhasználóval való kapcsolattartás
 7. marketing jellegü felkeresés (pl. hírlevél)
 8. nyereményjátékok szervezése
 9. felhaszálók jogai védelme

4.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat bizalmasan kezeli, az 4.3 pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel –kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve ha a harmadik fél a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre (postai feladás, futárszolgálat). Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4.5 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. A webshop által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1 A webshop szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyikeaz eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.2 A webshop üzemeltetője, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. és GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.3 A webshop üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5.4 A webshop üzemeltetője kijelenti, hogy az adatokhoz tisztességesen és törvényesen jut hozzá és dolgozza fel, továbbá azokat kizárólag törvényes és meghatározott célra tárolja, használja fel. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.  

5.5 Amennyiben a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

5.6 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

5.7 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozárásáról a zárolásról illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították.

5.8 A 16. életévét be nem töltött személy nem veheti igénybe a www.tea4health.hu weboldal által nyujtott szolgáltatásait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó egyben megerösiti hogy betöltötte a 16. életévét. A 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a honlap látogatásával kapcsolatban használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5.9 Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.   

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célokTársaságunk jogos érdekeIP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa1 hónap
Regisztráció a honlapon Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.hozzájárulásvezetéknév, keresztnév születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail címa regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjükhozzájárulásteljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail cím egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.hozzájárulásteljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) e-mail cím, telefonszám (nem kötelező) egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stbdirekt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz észrevételre, panaszra válaszadásjogi kötelezettségteljes néve-mail címtelefonszámlevelezési címegyéb személyes üzenet5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@tea4health.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

6. Rendelkezés a személyes adatokkal, az adatkezelés időtartama

6.1 A Felhasználónak bármikor jogában áll adatai további kezelését megtiltani, a nyilvántartott adatok törlését, megváltoztatását kérni, illetőleg a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni indoklási kötelezettség nélkül az info@tea4health.hu e-mail címen vagy a postai úton a 4200 Hajdúszoboszló, Böszörményi út 24 számra címzett levélben. Személyes adatok törlésére, megváltoztatására az erre irányuló kérés beérkezésétől számitott, a GDPR által meghatározott, 30 napon belül kerül sor. Minden más esetben a felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése fennáll amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.

6.2 A Felhasználó által küldött e-mailek vagy egyéb felkeresések esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartalmára őrizni.

6.3 A Felhasználók személyes adataik kezeléséről a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve az artwork@seradsgn.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

6.5. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartalmára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják a Felhasználó adatait.

6.6 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetén a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

6.7 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6.8  Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás lehetősége

7.1. A webshop külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

7.2. A , mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló vagy általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az Adatkezelő ilyen jellegű adattovábbítása és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt köteles megvizsgálni, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7.3 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

7.4 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben 10 harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

7.5 Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

7.6 Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., YouTube LLC.

8. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

8.1. A webshop üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevél, e-mail, belépéskor felugró ablak) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, külön beleegyezésükre nincs szükség.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő az info@tea4health.hu e-mail címen.

9.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Hajdúszoboszló, 2020. július 16.

Adatlekérdezés és adatmódosítás kérése

6 + 4 =